جزیره ایران قانون پرونده قانونی قوه قضاییه

جزیره: ایران قانون پرونده قانونی قوه قضاییه مراجع قضایی قانون اساسی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی شکستگی استخوان در آخرهای عمر با زیاد کردن خطر فوت همراه است

به گفته محققان، شکستگی استخوان در دوره سالمندی موجب زیاد کردن ریسک فوت در طول ۱۰ سال بعد می شود. 

شکستگی استخوان در آخرهای عمر با زیاد کردن خطر فوت همراه است

شکستگی استخوان در آخرهای عمر با زیاد کردن خطر فوت همراه است

عبارات مهم : سلامت

به گفته محققان، شکستگی استخوان در دوره سالمندی موجب زیاد کردن ریسک فوت در طول ۱۰ سال بعد می شود.

به گزارش مهر، «ژاکلین سنتر»، سرپرست تیم تحقیق از موسسه تحقیقات پزشکی گاروان استرالیا، در این باره می گوید: «شکستگی استخوان نقطه شروع بسیاری از پرسشها سلامت است چراکه سال ها بعد از اصلاح شکستگی همچنان پرسشها ناشی از آن وجود دارد و در نهایت می تواند منجر به فوت زودهنگام تر شود.»

این مطالعه مشمول بر تمام مردم اوج ۵۰ سال اهل کشور دانمارک بود که در سال ۲۰۰۱ دچار شکستگی استخوان شده است بودند. این افراد به مدت یک دهه تحت نظر بودند.

شکستگی استخوان در آخرهای عمر با زیاد کردن خطر فوت همراه است

به گفته محققان یک سال بعد از شکستگی مفصل ران، ریسک فوت در مردان ۳۳ درصد و در زنان ۲۰ درصد است.

در مدت یک سال بعد از شکستگی استخوان ران یا لگن نیز ریسک فوت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد زیاد کردن می یابد.

به گفته محققان، شکستگی استخوان در دوره سالمندی موجب زیاد کردن ریسک فوت در طول ۱۰ سال بعد می شود. 

بیشترین خطر فوت ۱۰ سال بعد از شکستگی لگن و حدود ۵ سال بعد از شکستگی غیرلگنی است.

از اینرو محققان تاکید دارند باید افرادی که در معرض ریسک شکستگی استخوان قرار دارند قبل از بروز پرسشها سلامت شناسایی شوند و مورد مشاوره قرار گیرند.

شکستگی استخوان در آخرهای عمر با زیاد کردن خطر فوت همراه است

واژه های کلیدی: سلامت | همراه | پزشکی | محققان | استخوان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog